Nabídka služeb

Temperování sklářských a průmyslových pecí

Temperování 

Temperování pece završuje výstavbu nového, nebo opraveného tavícího agregátu. Spolu s plněním pece se jedná o činnosti, které pec uvádějí do provozního stavu. Společnost BOHEMIA-HOTWORK pro temperování využívá výkonných horkovzdušných plynových temperovacích hořáků a volbou ventilátorů zajišťují nezbytný přetlak v peci. Řízení teploty se provádí speciálním regulačním šoupátkem, umožňující dodržení požadované temperovací křivky s přesností 2-3°C.

Při temperování pecí užíváme nejmodernější měřící techniky s registrací hodnot na PC. Naměřená data - teplota(°C), přetlak v peci(Pa) a dilatace kleneb pece a regenerátorů(mm) jsou majetkem objednatele.

Servisní pracovníci v průběhu temperování provádí též kontrolu a seřizování kotvení pece.

16.jpg

Odtemperování

Odtemperování se provádí pomocí temperovacích souprav podle teplotní křivky. Je to postup řízeného ochlazení pece až na požadovanou teplotu. Používá se při odstávkách agregátů, které budou po opravě znovu temperovány a uvedeny do provozu. Při odtemperování se stejně jako při temperování provádí řízení kotvení.

17.jpg

47.jpg 50.jpg 46.jpg 16.jpg


Vypouštění pecí s regulací výtoku skloviny

Vypouštění skloviny je činností, které je nutno věnovat zvláštní pozornost a každé vypouštění je nutno velmi dobře připravit. Nezbytná je informační návštěva u zákazníka. Při této návštěvě se provede návrh vypouštění podle podmínek objednatele.

Princip vypouštění skloviny:

Vyvrtaným otvorem těsně nad dnem vany vytéká sklovina do šamotového korýtka a dále do dopravního potrubí, kde je sklovina strhována proudem tlakové vody. Spotřeba vody 60-80m3/hod. Dopravní potrubí odvádí sklovinu do místa konečného zpracování. Místo konečného zpracování je volitelné podle možností objednatele:

 • do volného prostoru + kolový nakladač
 • do provizorního bazénu
 • do přepravních kontejnerů
 • do ložného prostoru nákladního automobilu
 • do železničního vagónu
 • do granulátorů objednatele
 • do mobilního granulátoru  BOHEMIA-HOTWORK. Použití granulátoru snižuje spotřebu transportní vody, protože její část pomocí čerpadel cirkuluje.

15.jpg

32.jpg 28.jpg 22.jpg


Vrtání

18.jpg

Pro splnění požadavků technologie objednatele provádíme také vrtání různých otvorů (o průměru 10-250mm) za provozu pece pro instalaci, nebo výměnu termočlánků, bubblingových trysek, držáků elektrod, sondáž opotřebení dna, vkládání chladičů apod. K těmto účelům užíváme vrtačky podle potřeby - elektrické, pneumatické nebo hydraulické.

41.jpg 42.jpg 39.jpg 38.jpg 37.jpg 36.jpg 18.jpg


Čištění regenerátorů pecí od sulfátů.

Vytavování regenerátorů

Během provozu sklářských regenerativních pecí dochází k zanášení vyložení komor sulfáty.

19.jpg

Zanesení vyložení zamezuje proudění vzduchu, které nepříznivě ovlivňuje předehřev spalovacího vzduchu a tím se zvyšuje spotřeba paliva, zhoršuje se kvalita spalování a tím i výkon pece. Společnost BOHEMIA-HOTWORK s.r.o. provádí vytavování regenerativních komor pomocí temperovacích hořáků se speciálními výměnnými nástavci umístěných v patě regenerátoru.

 • Čištění regenerátorů příčně plamenných pecí.
 • Čištění regenerátorů U plamenných pecí.

56.jpg 57.jpg 55.jpg


Výměna držáků elektrod

Výměna držáků elektrod

 • Osazování nových elektrod i za provozu pece.
 • Posun a výměna molybdenových elektrod
 • Výměna držáků elektrod do průměru molybdenu 60mm
 • Vrtání a osazování nových držáků ze dna pece

Náš tým je připraven provést výměnu držáků elektrod za provozu agregátu. Máme zkušenosti s výměnou držáků elektrod z boku i ze dna pece s elektrodami do průměru 60mm.

20.jpg

Osazování termočlánků

Osazování termočlánků ve slepých otvorech i do skloviny provádíme do vyvrtaných otvorů, případně po převrtání otvoru a vložení karoty.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.